Κεραία Inverted V-dipole για HF

Παρουσιάζεται συνοπτικά η ανάλυση και οι υπολογισμοί για μία inverted v-dipole κεραία για τα HF. Η κεραία είναι τοποθετημένη πάνω σε ταράτσα η οποία (ταράτσα) είναι 20μ ψηλά από το έδαφος. Επίσης, τα εξωτερικά άκρα της κεραίας από την επιφάνεια της ταράτσας απέχουν 2μ. Το κέντρο της (το σημείο τροφοδοσίας με το RF σήμα) απέχει περίπου 7μ από την επιφάνεια της ταράτσας). Η κεραία έχει τα εξής τεχνικά και γεωμετρικά…